Övriga musik

Sister of Soul 0709-967343, 0709-507343
Let's entertain 070-5296083
David Karlsson 070-6018821 
Mera Nöje  070-4057158
Lena Ekström  070-7711727
Partevent 073-9473070