Övriga transporter

Johan Eriksson o Cecilia Tolf (häst och vagn) 076-6516852 / 073-77842 99
Christer-Rickard Lindahl  070-8100150
Katarina 0155-70131
Bernt Andersson (häst och vagn)  0158-231 01 
Jan & Gunilla Malmqvist (bil)  070-761 50 40 
Bilförmedlingen 070-765 89 04